18 Сентября, 2018

Як захиститись від агрорейдерства

На жаль, рейдерство в аграрному секторі на території Україні є доволі розповсюдженим явищем. Україна – велика, чорнозем – родючий та плодотворний, тому часто трапляються випадки, коли хтось сіє, а хтось – «віджимає».

Для того, щоб захистити свій аграрний бізнес, насамперед, потрібно визначитися з правовою природою, а отже, з поняттям рейдерства. Саме тут постає перша проблема. Станом на сьогодні жодним нормативно-правовим актом не закріплюється юридичне визначення такого суспільно небезпечного явища. Рейдерством вважається отримання майна або майнових прав на підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (судової та/або правоохоронної систем, державної реєстрації юридичних осіб або прав на нерухомість тощо). Деякі науковці тлумачать рейдерство як вид організованої злочинної діяльності, що передбачає вчинення низки злочинів, пов'язаних спільним умислом на протиправне захоплення чужої власності, які поєднані з використанням неправосудних судових рішень та корупції у правоохоронних органах.

В Україні рейдерство в аграрному секторі з’явилося наприкінці XX століття (після розпаду Радянського Союзу). Незважаючи на те, що рейдерство є злочином проти власності, таке суспільно небезпечне діяння не підпадає під жодну «класичну» форму злочину проти власності (крадіжку, грабіж, шахрайство або торгівлю краденим), оскільки являє собою «суміш» зазначених злочинів у різних проявах. Протягом останніх 20 років правники безрезультатно намагалися надати юридичне визначення цьому поняттю, яке відрізняло б його від «класичних» злочинів проти власності. Саме через це «рейдерство» стало публіцистичним терміном, що не використовується у правотворчій діяльності (практиці).

Статистика рейдерських захватів в Україні

Офіційної статистики кількості рейдерських захватів аграрного бізнесу або земельних ділянок на території України немає. Неофіційні джерела оприлюднюють такі дані: з 2013 р. в Україні зафіксовано 1690 рейдерських захоплень, з них 539 – за останні 1,5 року. Найбільша кількість рейдерських атак сталася у 2017 р. – 414. Найменша кількість захоплень зафіксована у 2014 р. – 234.

Однак реальна статистика, вірогідно, відрізняється від вищевказаних даних, оскільки рейдерство зазвичай супроводжується підтримкою корумпованих правоохоронців, які за ознаками кримінального правопорушення не вносять дані до ЄРДР. Також трапляються випадки, коли кримінальні провадження порушуються за іншими статтями КК України (зокрема, самоуправство, хуліганство, незаконне збагачення, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами тощо).

Причини виникнення рейдерства та механізми боротьби з ним

Одним з інструментів рейдерів є прогалини в законодавстві. Як відомо, земельна ділянка є нерухомим майном, а право на неї підлягає державній реєстрації. Натомість законодавство, яке регулює процедури державної реєстрації прав, є доволі молодим та містить безліч прогалин і колізій. Фактично немає усталеної судової практики щодо його застосування. Серед фахівців відсутня єдність з багатьох принципових питань регулювання реєстраційних процедур.

У зв’язку з цим виникла системна колізія – можливість набуття права власності та реалізації повноважень власника залежить не лише від його волевиявлення, але й від рішень і дій органів реєстрації, які бувають незаконними та обумовлюють припинення права на нерухоме майно у добросовісного набувача.

Іншою підставою виникнення рейдерства є винесення неправомірних судових рішень з грубим порушенням правил підсудності, без виклику сторін, за явно надуманими обставинами або на підставі сумнівних доказів, які є так званими «правовстановлюючими документами», за допомогою яких шахраї незаконно володіють та користуються земельними ділянками.

Окрім того, державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно є також нотаріуси. Згідно зі змістом ч. 2 ст. 28 Закону України «Про нотаріат», держава не несе відповідальності за шкоду, заподіяну неправомірними діями приватного нотаріуса у процесі здійснення ним нотаріальної діяльності та функцій державного реєстратора прав на нерухоме майно.

Також проблемним є питання щодо визначення підсудності. Справи між фізичними/юридичними особами зазвичай вирішуються цивільними/господарськими судами, однак поряд з цим існує потреба оскарження неправомірного рішення державного реєстратора, яке розглядається за правилами адміністративного судочинства.

За таких обставин вбачається необхідність сформувати усталену практику, уникаючи колізій та прогалин у законодавстві, яка сприяла б протидії рейдерським захватам нерухомого майна та бізнесу, захистивши таким чином звичайних селян, фермерів та аграріїв.

Позитивні зміни протидії рейдерству органами державної влади

Одним з дієвих способів захисту земельної ділянки вважається звернення до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації. За даними Міністерства юстиції України, Комісія Мін’юсту з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації («Антирейдерська комісія») за 10 місяців 2017 р. задовольнила більше ніж 500 скарг, з яких 226 скарг стосувалися земельних ділянок, повернувши у власність громадян близько 6 тис. земельних ділянок загальною площею понад 7,5 тис. гектарів.

При цьому предметом розгляду Комісії є виключно процедурні порушення, вчинені державним реєстратором (нотаріусом) під час здійснення реєстраційних дій, а не оцінка суті угод, на підставі яких відбуваються такі реєстраційні дії. Комісія не встановлює недійсність договорів, недотримання зобов’язань за договорами тощо. Таким чином, у разі виникнення спірних правовідносин, які потребують доказування, громадянам доведеться звертатися до суду та правоохоронних органів.

Окрім того, варто відзначити запровадження механізму автоматичного обміну даними між реєстром майнових прав і Держгеокадастром, що унеможливлює реєстрацію подвійних договорів оренди землі. Також Міністерство юстиції України готує протокол обміну даними з Єдиним державним судовим реєстром для перевірки державними реєстраторами справжності наданих заявниками судових рішень. Такі заходи повинні зменшити кількість неправомірних дій з нерухомим майном.

Так чи інакше, власникам аграрного бізнесу необхідно самостійно здійснювати профілактичні заходи щодо протидії рейдерству. Потрібно приділяти увагу частим перевіркам контролюючих органів, запитам від інших підприємств, акціонерів, учасників. Варто регулярно здійснювати моніторинг активів, забезпечити необхідну охорону нерухомого майна, здійснювати ефективне корпоративне управління. Достатньо важливим питанням є збереження конфіденційної інформації співробітниками. Потрібно розробити положення про конфіденційну інформацію на підприємствах та суворо контролювати режим його дотримання.

 

Задать вопрос

Для того что бы задать вопрос, Вам нужно авторизироваться

Наш депутат

  • Фото Эрик Григорян Эрик Григорян Григорян Эрик Юрьевич - депутат Южноукраинского городского совета Николаевской области, бизнесмен, более 10 лет занимается общественной работой.

Подписка на новости

Опрос

Мы рады представить Вам наш новый веб-сайт! оцените его.

Смотреть результаты